Archive: Apr 2014

  1. Pierwszy białostocki inkubator technologiczny

    Comments Off on Pierwszy białostocki inkubator technologiczny

    Xevin Lab jest pierwszym inkubatorem technologicznym, który powstał w Białymstoku. Inkubator powstał w roku 2010, a od roku 2013 działa w Białymstoku. Od 1 stycznia realizujemy projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, który zakłada inwestycje w nowe projekty na kwotę aż 11 mln złotych w latach 2014-2015 – na innowacyjne przedsięwzięcia związane z nowymi technologiami.